Hoàng Đức nhận lương khủng tại Thai League; Quang Hải có thể sang Nhật