Sancho chói sáng, Dortmund giành thắng lợi nghẹt thở