Chelsea bất ngờ thực hiện thương vụ 76 triệu bảng để 'né' FFP