Xhaka: "Không dễ để thi đấu khi bạn đã là nhà vô địch"