Van de Ven là chốt chặn không thể thay thế của Tottenham