Tottenham hỏi mua kẻ thất sủng Barca, giá 30 triệu