Toni Kroos: "Cậu ấy không chỉ nhanh nhẹn mà còn thông minh"