"Tôi đã nhận được lời đề nghị từ Chelsea, nhưng tôi thích đến Real hơn