Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 1): Khởi đầu như mơ tại Birmingham City