Tiền đạo phù hợp với tiêu chí của Sir Jim Ratcliffe