Ten Hag: "Tôi chưa bao giờ có được đội hình ưng ý nhất"