Ten Hag tha thứ cho hành động nông nổi của Garnacho