Ten Hag cân nhắc sử dụng "máy chạy" trẻ tuổi nhiều hơn