Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc