Simon Jordan khẳng định sao M.U không có cửa dự EURO