Palmer lập cú đúp trong ngày Chelsea chia điểm tệ hại