Nhật Bản tái đấu Triều Tiên, AFC báo tin vui cho Việt Nam