Nhật Bản bỏ xa Hàn Quốc, Việt Nam xém đội sổ ở Asian Cup 2023