Ngọc quý Scotland được Man City và Chelsea theo đuổi