Mourinho: "Cậu ấy là vẻ đẹp của bóng đá, là niềm tự hào của tôi"