Man City xác định đối thủ đầu tiên tại FIFA Club World Cup