Mainoo đá chính, Bellingham tỏa sáng trong trận cầu 4 bàn với Bỉ