Kịch tính như phim hành động, Nam Định gục ngã trước Bình Định