Khi các CLB V-League làm suy yếu mình để tăng cường cho đối thủ