Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”