HLV Troussier cố tình ngăn cản Quang Hải sang Nhật thi đấu?