Harry Kane ca ngợi ngôi sao 'thực sự nhanh' của M.U