Hàn Quốc chốt 11 ứng viên HLV trưởng, không có tên thầy Park