Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất