Gordon là niềm cảm hứng giúp Newcastle tìm lại chính mình