Ferdinand: “Cậu ấy đã chứng tỏ nhiều điều với Man United”