Đối tác tin bản HĐ từ MU có thể trở thành cầu thủ hay nhất lịch sử