"Đó là cầu thủ mà Arsenal cho là có tương lai lớn"