Đẩy Arnold lên đá tiền vệ, Liverpool muốn mua sao 34 triệu bảng