Đánh điểm yếu, Real muốn thâu tóm tân binh hay nhất Liverpool