Cú 'plot twist' Xavi - Barca khiến châu Âu ăn trái lừa