Chủ tịch Barca muốn La Liga tổ chức lại trận Siêu kinh điển