“Cậu ấy thuộc nhóm tiền vệ xuất sắc nhất thế giới”