Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt