8 lần thu hồi bóng, 'máy quét' Mourinho để lại cho Spurs quá ấn tượng