5 điểm nhấn Bournemouth 2-2 M.U: Dấu chấm hết; Thảm họa tiếp diễn