5 điểm nhấn Anh 3-3 Đức: Shaw rực sáng; Đã đến lúc trục xuất Maguire