"3 trận không thắng thì cũng chẳng có thêm áp lực"