10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh